Uitslag rouwonderzoek door Groningse studenten

Een paar maanden geleden deelden we op Facebook een oproep om mee te doen aan een masteronderzoek over rouw. Dit onderzoek was gericht op mensen die recent iemand (niet alleen een kind) hebben verloren. We kregen een bericht van de studenten met de resultaten: in totaal hebben 112 nabestaanden deelgenomen aan het onderzoek. Van deze personen hebben 62 personen naast de online vragenlijsten, ook het dagboek ingevuld en retour gezonden. Van de 112 deelnemers was 94.6% vrouw en 5.4% man, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. Gemiddeld hebben de deelnemers 2 jaar geleden een dierbare verloren.

Een belangrijke bevinding van het onderzoek was dat mensen die meer sociale activiteiten en contacten vermijden, meer rouwklachten ervaren. Tevens blijkt uit het onderzoek dat mensen die meer piekeren, meer rouwklachten ervaren. Dit zou in de praktijk kunnen betekenen dat de behandeling van ernstige rouwklachten mogelijk verbeterd kan worden door personen na het verlies van een dierbare te stimuleren om sociale activiteiten te ondernemen. Ook zou hulp gericht op het verminderen van piekergedrag (bijv. door cognitieve therapie) kunnen helpen bij het omgaan met verlies.

De gegevens die wij hebben verkregen door dit onderzoek zijn zeer uitgebreid en zullen door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Drs. Minita Franzen en Dr. Maarten Eisma, verder bestudeerd worden. In de nabije toekomst zal aan de hand van de gegevens uit het huidige onderzoek bijvoorbeeld verhelderd kunnen welke kenmerken van nabestaanden gerelateerd zijn aan de verwachtingen die mensen hebben over hun activiteiten, het soort activiteiten die worden ondernomen en hoe plezierig deze activiteiten worden gevonden. Dit is belangrijke informatie die gebruikt kan worden in activeringsbehandelingen voor ernstige en langdurige rouw.

De studenten sluiten hun bericht af: uw bijdrage aan het onderzoek door het delen van onze advertentie is heel waardevol geweest voor ons, nogmaals hartelijk bedankt!

 

Meer blogs

Spring naar toolbar