Organisatie

OOK is een vereniging en draait op een grote groep geweldige vrijwilligers. Allemaal lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar je verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen en met wie je op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren. Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal teams actief, waaronder de Webredactie en de Commissie Landelijke Dag. Daarnaast zijn we actief in 5 districten: Noord, Zuid, Oost, West en Midden Nederland.

Districten

Elk district heeft een vertegenwoordiger, meerdere contactouders en een aantal ondersteunende medewerkers. De districten organiseren gespreksgroepen, waarin je gedurende een aantal bijeenkomsten je verhaal en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast zijn er contactmiddagen en -avonden, waar je persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig kunt zijn om alleen te luisteren. Niets moet.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cecile Bus: voorzitter, secretaris en coördinatie redactie a.i.
Ko Smittenaar: penningmeester
Aart Harder: districts- en organisatieontwikkeling en opleiding & trainingen
Kees Plugge (zal op de ALV van 1 april a.s. worden voorgedragen): financiën en organisatieontwikkeling

De statuten zijn opvraagbaar via bestuur@oudersoverledenkind.nl

Financiële verantwoording

Bestuur en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Onze bankgegevens, ANBI-status en jaarrekening zijn te vinden op de contactpagina.

Algemene Ledenvergadering: 28 oktober 2017

Een- of tweemaal per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit voor de volgende Algemene Ledenvergadering op 28 oktober a.s. In de ochtend willen jullie als bestuur graag jullie inbreng bij een aantal ontwikkelingen, zoals het organiseren van een contactouder-groep en het landelijk faciliteren van activiteiten.

Het programma voor het middagdeel is inmiddels bekend: er volgt een workshop over rouw, conflict en ontrafelen.

Wanneer: zaterdag 28 oktober 2017
Tijd: 11.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: De Bron, Vogelplein 1, 3815 GV Amersfoort

Dit zijn de stukken voor de vergadering:

Agenda ALV OOK 2017-10-28

Jaarrekening OOK 2016

OOK – Verslag ALV 1 april 2017 (concept)

OOK-begroting 2018 ter bespreking bij ALV oktober 2017

OOK-presentatie ledenadministratie gegeven bij de ALV van oktober 2017

Gerelateerd