Organisatie

OOK is een vereniging en draait op een grote groep geweldige vrijwilligers. Allemaal lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar je verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen en met wie je op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren. Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal teams actief, waaronder de Webredactie en de Commissie Landelijke Dag. Daarnaast zijn we actief in 5 districten: Noord, Zuid, Oost, West en Midden Nederland.

Districten

Elk district heeft een vertegenwoordiger, meerdere contactouders en een aantal ondersteunende medewerkers. De districten organiseren gespreksgroepen, waarin je gedurende een aantal bijeenkomsten je verhaal en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast zijn er contactmiddagen en -avonden, waar je persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig kunt zijn om alleen te luisteren. Niets moet.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cecile Bus: voorzitter, secretaris en coördinatie redactie a.i.
Aart Harder: districts- en organisatieontwikkeling en opleiding & trainingen
Kees Plugge: penningmeester / financiën en organisatieontwikkeling

De statuten zijn opvraagbaar via bestuur@oudersoverledenkind.nl

Vacatures

Binnen de vereniging zijn verschillende taken van belang. Hiervoor zoeken we mensen, die lotgenoten willen ondersteunen:

Activiteitenwerkgroep Voor Elkaar
OOK zoekt bestuursleden erbij

Direct Hulp

Als OOK brengen we al vanaf het begin van ons bestaan lotgenoten op vele manieren met elkaar in contact. Omdat alleen lotgenoten écht weten hoe het is om een kind te verliezen. Een paar van de coördinatoren, die dit waardevolle eerste contact leggen met ouders in nood, stellen zich hieronder aan jullie voor. Wie zitten er achter de Direct-Hulpknop OOK?

Financiële verantwoording

Bestuur en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Onze bankgegevens, ANBI-status en jaarrekening zijn te vinden op de contactpagina.

Algemene Ledenvergadering: 6 oktober 2018 in Dominicanenklooster te Zwolle

Een- of tweemaal per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit voor de volgende Algemene Ledenvergadering op 6 oktober 2018.
Hier vind je de Agenda met routebeschrijving (in PDF) van de vergadering. Aanmelden voor de vergadering en de lunch is prettig in verband met bestellen van de lunch. Dat doe je via het formulier op de website.
Het verslag van de vergadering van 2 juni 2018 kun je hier teruglezen: Conceptverslag Algemene Ledenvergadering OOK juni 2018. De OOK-conceptbegroting 2019 is hier te vinden.

Privacyverklaring

Het bestuur van Ouders Overleden Kind heeft op 23 augustus 2018 een concept Privacyverklaring OOK opgesteld. Deze wordt op de komende algemene ledenvergadering van 6 oktober 2018 aan de leden voorgelegd.

ALV-stukken

Hier staan de stukken van de vorige vergadering, 2 juni 2018:
Verslag ALV OOK oktober 2017
OOK Agenda ALV 2 juni 2018
OOK Voorstel ALV 2 juni 2018 vrijwilligerswaardering
– 2018mei30_jaarverslag OOK 2017 van de penningmeester
– jaarrekening OOK 2017

Datum laatste aanpassing ALV-stukken: 27 september 2018.

Gerelateerd