Organisatie

OOK is een vereniging en draait op een grote groep geweldige vrijwilligers. Allemaal lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar je verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen en met wie je op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren. Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal teams actief, waaronder de Webredactie en de Commissie Landelijke Dag. Daarnaast zijn we actief in 5 districten: Noord, Zuid, Oost, West en Midden Nederland.

Districten

Elk district heeft een vertegenwoordiger, meerdere contactouders en een aantal ondersteunende medewerkers. De districten organiseren gespreksgroepen, waarin je gedurende een aantal bijeenkomsten je verhaal en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast zijn er contactmiddagen en -avonden, waar je persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig kunt zijn om alleen te luisteren. Niets moet.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cecile Bus: voorzitter, secretaris en coördinatie redactie a.i.
Aart Harder: districts- en organisatieontwikkeling en opleiding & trainingen
Kees Plugge: penningmeester / financiën en organisatieontwikkeling

De statuten zijn opvraagbaar via bestuur@oudersoverledenkind.nl

Vacatures

Binnen de vereniging zijn verschillende taken van belang. Hiervoor zoeken we mensen, die lotgenoten willen ondersteunen:

Activiteitenwerkgroep Voor Elkaar
OOK zoekt bestuursleden erbij

Direct Hulp

Als OOK brengen we al vanaf het begin van ons bestaan lotgenoten op vele manieren met elkaar in contact. Omdat alleen lotgenoten écht weten hoe het is om een kind te verliezen. Een paar van de coördinatoren, die dit waardevolle eerste contact leggen met ouders in nood, stellen zich hieronder aan jullie voor. Wie zitten er achter de Direct-Hulpknop OOK?

Financiële verantwoording

Bestuur en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Onze bankgegevens, ANBI-status en jaarrekening zijn te vinden op de contactpagina.

Algemene Ledenvergadering: 2 juni 2018

Een- of tweemaal per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit voor de volgende Algemene Ledenvergadering op 2 juni a.s. In de ochtend willen jullie als bestuur graag jullie inbreng bij een aantal ontwikkelingen. Aansluitend lunchen we met elkaar.

Hier staan de stukken voor de vergadering:
Verslag ALV OOK oktober 2017
OOK Agenda ALV 2 juni 2018
OOK Voorstel ALV 2 juni 2018 vrijwilligerswaardering
– 2018mei30_jaarverslag OOK 2017 van de penningmeester
– jaarrekening OOK 2017

Het programma voor het middagdeel is inmiddels bekend: er volgt een workshop Harttaal. Hier kun je je nog voor aanmelden.

Wanneer: zaterdag 2 juni 2018
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur
Locatie: ‘De Ruimte’, Heuvelstraat 52b, 4813 GB Breda.

Datum laatste aanpassing: 30 mei 2018.

Gerelateerd