Organisatie

OOK is een vereniging en draait op een grote groep geweldige vrijwilligers. Allemaal lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar je verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen en met wie je op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren. Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal teams actief, waaronder de Webredactie en de Commissie Landelijke Dag. Daarnaast zijn we actief in 5 districten: Noord, Zuid, Oost, West en Midden Nederland.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cecile Bus, voorzitter, secretaris en coördinatie redactie a.i.
Aart Harder, districts- en organisatieontwikkeling en opleiding & trainingen
Peter van Hest, penningmeester
Ina de Weerd, algemeen bestuurslid
Marleen Mulderij-Teule, algemeen bestuurslid

De statuten zijn opvraagbaar via bestuur@oudersoverledenkind.nl

Vacatures

Binnen de vereniging zijn verschillende taken van belang. Meer informatie kun je opvragen bij het bestuur.

Districten

Elk district heeft een vertegenwoordiger, meerdere contactouders en een aantal ondersteunende medewerkers. De districten organiseren gespreksgroepen, waarin je gedurende een aantal bijeenkomsten je verhaal en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast zijn er contactmiddagen en -avonden, waar je persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig kunt zijn om alleen te luisteren. Niets moet.

Direct Hulp

Als OOK brengen we al vanaf het begin van ons bestaan lotgenoten op vele manieren met elkaar in contact. Omdat alleen lotgenoten écht weten hoe het is om een kind te verliezen. Een paar van de coördinatoren, die dit waardevolle eerste contact leggen met ouders in nood, stellen zich hieronder aan jullie voor. Wie zitten er achter de Direct-Hulpknop OOK?

Vrijwilligerscoördinatoren

Om onze vrijwilligers op een goede manier te ondersteunen, te faciliteren, wegwijs te maken en vraagbaak te zijn, heeft het bestuur Monica van Hest en Heleen Wijntje gevraagd om vrijwilligerscoördinator te worden. Voor OOK zijn de vrijwilligers immers heel belangrijk. Voor onder meer het steunen van lotgenoten, organiseren van activiteiten, maken van de Nabij, bijhouden van de social media, geven van communicatietrainingen en voorlichting aan professionals.

Graag stellen zij zich kort voor:

Heleen Wijntje

34 jaar geleden is David (we zijn hem altijd Davy blijven noemen) 3 dagen na zijn geboorte overleden. Ik was pas 18 jaar en deze gebeurtenis heeft grote impact gehad op mijn verdere leven én de keuzes die ik maakte. We zijn gezegend met nog vier kinderen en ik ben thuismoeder geweest, me altijd bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met 3 schoonkinderen en 2 kleinkinderen. De afgelopen jaren ben ik eindelijk gaan studeren. Op dit moment werk ik, naast de bijspringactiviteiten in het bedrijf van mijn echtgenoot, in de christelijke boekwinkel van Eindhoven. OOK is belangrijk voor me geworden; ik ben immers altijd en óók moeder van een zoon van 3 dagen!

Monica van Hest

In 2009 overleed onze oudste dochter Susanne thuis plotseling in haar slaap. Nog maar 28 jaar oud, getrouwd, moeder van een dochter van 2,5 jaar en zwanger van haar tweede kindje. Mijn wereld veranderde sinds die dag volledig. Door het overlijden van Susanne was ik bijna een jaar niet in staat te werken/te functioneren, ik moest letterlijk op zoek naar wat ik wilde met mijn leven zonder haar. Door te praten over Susanne, (en op te passen op haar dochter), te wandelen en contact te zoeken met andere ouders van een overleden kind hebben wij samen gerouwd. Onze kinderen met hun partners / de kleinkinderen en paar goede vrienden zijn ons tot grote steun geweest. Mijn man Peter en ik zijn er trots op waar we nu zijn. We missen Susanne vreselijk bij het verdergaan, maar na tien jaar zijn we weer in staat af en toe te genieten van het leven. Ik blijf voor altijd moeder van drie hele mooie dochters en kan met grote dankbaarheid terugkijken op alle jaren dat Susanne in ons leven was. Het blijft voor mij ondraaglijk dat zij haar eigen dochter niet mag zien opgroeien.

Contact met de coördinatoren

Monica en Heleen zijn bereikbaar via mail: vrijwilligers@oudersvanoverledenkind.nl. Schroom niet om contact met hen op te nemen als je vragen of opmerkingen hebt.
Uiteraard ben je meer dan welkom als je je wilt inzetten voor de OOK en kunnen zij je helpen een passende plek te zoeken. Graag wijzen ze je alvast op de communicatietraining die in september 2020 weer plaatsvindt.
Zet ook alvast de datum van de vrijwilligersdag in je agenda. Deze vindt plaats op 31 oktober 2020.

Financiële verantwoording, ANBI-status

Bestuur en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Onze bankgegevens en ANBI-status zijn te vinden op de ANBI-pagina.

Privacyverklaring

Het bestuur van Ouders Overleden Kind heeft op 23 augustus 2018 een concept Privacyverklaring OOK opgesteld. Deze is bij de algemene ledenvergadering van 6 oktober 2018 aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.

Algemene Ledenvergadering: zaterdag 10 oktober 2020

Een- of tweemaal per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit voor de volgende Algemene Ledenvergadering. De locatie is nog niet bekend, die wordt op deze pagina en in de agenda gepubliceerd, zodra deze bekend is.
Aanmelden voor de vergadering en de lunch is prettig in verband met bestellen van de lunch. Dat doe je via het formulier in de agenda.

De meest recente ALV was op 2 november 2019.

Gerelateerd

Spring naar toolbar