Organisatie

OOK is een vereniging en draait op een grote groep geweldige vrijwilligers. Allemaal lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar je verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen en met wie je op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren. Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal teams actief, waaronder de Nabij-redactie en de Commissie Landelijke Dag. Daarnaast zijn we actief in 5 districten: Noord, Zuid, Oost, West en Midden Nederland.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cecile Bus, voorzitter, secretaris en coördinatie redactie a.i.
Aart Harder, districts- en organisatieontwikkeling en opleiding & trainingen
Peter van Hest, penningmeester
Ina de Weerd, algemeen bestuurslid
Marleen Mulderij-Teule, algemeen bestuurslid

De statuten zijn opvraagbaar via [email protected]

Vacatures

Binnen de vereniging zijn verschillende taken van belang. Meer informatie kun je opvragen bij het bestuur.

Districten

Elk district heeft een vertegenwoordiger, meerdere contactouders en een aantal ondersteunende medewerkers. De districten organiseren gespreksgroepen, waarin je gedurende een aantal bijeenkomsten je verhaal en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast zijn er contactmiddagen en -avonden, waar je persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig kunt zijn om alleen te luisteren. Niets moet.

Direct Hulp

Als OOK brengen we al vanaf het begin van ons bestaan lotgenoten op vele manieren met elkaar in contact. Omdat alleen lotgenoten écht weten hoe het is om een kind te verliezen. Je vindt de direct hulp-pagina hier.
Een paar van de coördinatoren, die dit waardevolle eerste contact leggen met ouders in nood, stellen zich hieronder aan jullie voor. Wie zitten er achter de Direct-Hulpknop OOK?

Vrijwilligerscoördinatoren

Om onze vrijwilligers op een goede manier te ondersteunen, te faciliteren, wegwijs te maken en vraagbaak te zijn, heeft het bestuur Monica van Hest en Heleen Wijntje gevraagd om vrijwilligerscoördinator te worden. Voor OOK zijn de vrijwilligers immers heel belangrijk. Voor onder meer het steunen van lotgenoten, organiseren van activiteiten, maken van de Nabij, bijhouden van de social media, geven van communicatietrainingen en voorlichting aan professionals. Graag stellen zij zich kort voor: Vrijwilligerscoördinatoren OOK (pdf).
Monica en Heleen zijn bereikbaar via mail: [email protected]. Aarzel niet om contact met hen op te nemen als je vragen of opmerkingen hebt. Uiteraard ben je meer dan welkom als je je wilt inzetten voor de OOK en kunnen zij je helpen een passende plek te zoeken.

Financiële verantwoording, ANBI-status

Bestuur en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Onze bankgegevens en ANBI-status zijn te vinden op de ANBI-pagina.

Privacyverklaring

Het bestuur van Ouders Overleden Kind heeft op 23 augustus 2018 een concept Privacyverklaring OOK opgesteld. Deze is bij de algemene ledenvergadering van 6 oktober 2018 aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.

Algemene Ledenvergadering

Een- of tweemaal per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit voor de volgende Algemene Ledenvergadering. De datum wordt op deze pagina en in de agenda gepubliceerd, zodra deze bekend is.
Aanmelden voor de vergadering  is nodig omdat deze via een online verbinding verloopt. Dat doe je via het formulier in de agenda.
De meest recente ALV was op 17 oktober 2020.

 

 

Gerelateerd

Spring naar toolbar