Organisatie

OOK is een vereniging en draait op een grote groep geweldige vrijwilligers. Allemaal lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar je verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen en met wie je op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren. Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal teams actief, waaronder de Webredactie en de Commissie Landelijke Dag. Daarnaast zijn we actief in 5 districten: Noord, Zuid, Oost, West en Midden Nederland.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cecile Bus, voorzitter, secretaris en coördinatie redactie a.i.
Aart Harder, districts- en organisatieontwikkeling en opleiding & trainingen
Peter van Hest, penningmeester
Ina de Weerd, algemeen bestuurslid
Marleen Mulderij-Teule, algemeen bestuurslid

De statuten zijn opvraagbaar via bestuur@oudersoverledenkind.nl

Vacatures

Binnen de vereniging zijn verschillende taken van belang. Meer informatie kun je opvragen bij het bestuur.

Districten

Elk district heeft een vertegenwoordiger, meerdere contactouders en een aantal ondersteunende medewerkers. De districten organiseren gespreksgroepen, waarin je gedurende een aantal bijeenkomsten je verhaal en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast zijn er contactmiddagen en -avonden, waar je persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig kunt zijn om alleen te luisteren. Niets moet.

Direct Hulp

Als OOK brengen we al vanaf het begin van ons bestaan lotgenoten op vele manieren met elkaar in contact. Omdat alleen lotgenoten écht weten hoe het is om een kind te verliezen. Een paar van de coördinatoren, die dit waardevolle eerste contact leggen met ouders in nood, stellen zich hieronder aan jullie voor. Wie zitten er achter de Direct-Hulpknop OOK?

Financiële verantwoording, ANBI-status

Bestuur en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Onze bankgegevens en ANBI-status zijn te vinden op de ANBI-pagina.

Privacyverklaring

Het bestuur van Ouders Overleden Kind heeft op 23 augustus 2018 een concept Privacyverklaring OOK opgesteld. Deze is bij de algemene ledenvergadering van 6 oktober 2018 aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.

Algemene Ledenvergadering: 2 november 2019, locatie: PGO Support in Utrecht

Een- of tweemaal per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit voor de volgende Algemene Ledenvergadering. De datum is nog niet bekend, die wordt op deze pagina en in de agenda gepubliceerd, zodra deze bekend is.
Aanmelden voor de vergadering en de lunch is prettig in verband met bestellen van de lunch. Dat doe je via het formulier op de website (link volgt zodra datum bekend is).

De meest recente ALV was op 2 november 2019.

Gerelateerd