Organisatie

De vereniging staat in 2021 stil bij haar 40-jarig bestaan: sinds 1981 bieden ervaringsdeskundige ouders herkenning, troost en perspectief aan lotgenoten. Ondanks ‘corona’ is 2021 een bijzonder jubileumjaar, waarin zowel online als in kleine setting op allerlei wijzen ontmoetingen worden georganiseerd voor ouders van overleden kinderen. 

Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal werkgroepen actief. Daarnaast zijn er werkgroepen per regio.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Peter van Hest, voorzitter / penningmeester a.i. (er is een vacature)
Karin Rheiter, secretaris
Ina de Weerd, algemeen bestuurslid
Lilly Buurke, algemeen bestuurslid
Marleen Mulderij-Teule, algemeen bestuurslid

De belangrijkste regels binnen de vereniging staan in de statuten. Die statuten zijn nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement. Daarnaast is er een privacyverklaring, waarin staat op welke wijze binnen de vereniging wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Werkgroepen

  • Direct Contact: deze werkgroep brengt lotgenoten met elkaar in contact, binnen 48 uur.
  • Werkgroep Landelijke Dag: deze werkgroep organiseert elk jaar een dag voor en door lotgenoten met sprekers en workshops
  • Voorlichting: de werkgroep Voorlichting verzorgt gastlessen en geeft voorlichting bij andere organisaties, zoals de politieacademie en in het onderwijs
  • Werkgroep Ouderweekend: deze werkgroep organiseert elk jaar een ouderweekend
  • Verbonden Broers en Zussen: ouders die rouwen voelen zich vaak machteloos tegenover het verdriet van hun andere kind(eren). Daarom is er een Werkgroep Broers en Zussen, waarin zij praten over hun eigen verdriet
  • Redactie NABIJ: de Redactie zorgt ervoor dat er vier keer per jaar een Nabij verschijnt, het contactblad van de vereniging voor alle leden, met interviews, verhalen/gedichten van ouders, broers en zussen, boekbesprekingen en informatie over activiteiten
  • Trainingen: de Werkgroep Trainingen verzorgt de communicatietraining voor leden die actief willen worden als vrijwilliger
  • Werkgroep Voor Elkaar: de Werkgroep ‘Voor Elkaar’ organiseert landelijke activiteiten voor lotgenoten. Dat vindt plaats naast en ten behoeve van de regionale activiteiten, die door de regiowerkgroepen georganiseerd worden.
  • Regio’s: de werkgroepen in de regio’s organiseren persoonlijke gesprekken met contactpersonen (lotgenoten), gespreksgroepen, contactmiddagen of -avonden e.a. activiteiten voor lotgenoten in de regio. Elke regio werkgroep heeft een vertegenwoordiger die als aanspreekpunt fungeert.

 

Naast de vrijwilligers in bestuur en werkgroepen zijn er vrijwilligers voor verschillende hand-en spandiensten.

Gerelateerd