Oproep Nabij 2022-1: ‘rouw en corona’

Elk kwartaal komt de Nabij uit, het blad voor en door leden. Elk kwartaal een eigen thema. Voor het eerste nummer van 2022 is dit ‘rouw en corona’. 

Niet alleen in 2020, maar ook een groot deel van 2021 is ieders dagelijks leven zeer beïnvloed door corona en de maatregelen om besmettingen tegen te gaan. Als je kind overleden is tijdens de coronacrisis, heb je waarschijnlijk het afscheid in kleinere kring en op een andere wijze moeten organiseren dan je misschien gewild had. Ook als je kind voor de coronacrisis overleden is, kan de impact op je rouw groot zijn. Bezoek ontvangen was niet altijd mogelijk, knuffels en omhelzingen vaak ook niet. Activiteiten kwamen stil te liggen, bijeenkomsten met meer mensen waren lange tijd niet mogelijk. Iedereen werd meer op zichzelf teruggeworpen. Misschien heb je je hierdoor extra eenzaam gevoeld in je verdriet, of misschien heeft de rust je juist goed gedaan. Heb je contact met anderen gemist of juist nieuwe bronnen van steun of troost ontdekt? Hoe heb je de afgelopen periode beleefd en wat is de invloed nu nog?

Stuur je verhaal van maximaal 800 woorden, als je wilt met een foto, vóór 15 november 2021 naar de redactie.

Meer blogs

3 oktober 2021

Oproep Nabij 2022-2: schuld en vergeving

De redactie van ons kwartaalblad nodigt je uit, jouw verhaal over gevoelens van schuld bij de dood van je kind te vertellen. Lees verder.

Lees meer

23 augustus 2021

Regiomiddagen Zuid-Holland 2021-2022

OOK organiseert vanaf september 2021 weer een aantal inloopmiddagen in Naaldwijk. Welkom aan alle leden/lotgenoten, ook uit andere provincies. We delen rouw, troost en perspectief. Lees hier de data en meld je aan.

Lees meer