Oproep nabij 2021-3: ‘met lege handen’

Dit jaar brengen we viermaal de Nabij uit. Voor Nabij 2 doen we de oproep over ‘mijn kind kon niet meer verder’. Voor Nabij 3, die verschijnt in juli 2021, vragen we jou of je wilt insturen over het verlies van je enige kind:

Een kind dat overlijdt laat voor altijd een enorme leegte achter in het gezin. Lotgenoten vertellen vaak dat hun andere kind(eren) hen de kracht gaven om door te gaan. Hoe is het als je enig kind overlijdt? Als je kind nog jong was en thuis woonde, zijn met je kind in een klap alle met een kinderleven verbonden dingen als school en vriendjes ook voor altijd uit jouw leven verdwenen. Kinderen van anderen groeien door, zetten stappen in hun leven waar niet alleen jouw kind niet aan toe mocht komen, maar die je ook als ouder nooit zult meemaken.
Je bent nog steeds vader of moeder, maar wat kun je nog met je gevoelens en je rol als ouder? Wat betekent het voor je relatie?
Hoe geef je weer vorm aan je leven en je toekomst? Met een (of soms meer) kind(eren) in je hart maar zonder kind aan je hand.
Stuur je verhaal van maximaal 800 woorden, als je wilt met een foto, vóór 15 mei 2021 naar de redactie.

Meer blogs

15 juli 2020

OOK viert in 2021 jubileum: wat betekent OOK voor jou?

In 2021 viert OOK haar jubileum. De vereniging verzamelt verhalen en ervaringen van ouders van een overleden kind over lotgenotencontact en rouw. Heb jij een verhaal voor de Nabij? Stuur het in!

Lees meer

25 april 2020

Boek: Anders Nabij. Verhalen van ouders over het leven na het verlies van hun kind

Vijf ouders vertellen over het leven na de dood van een kind. Eerlijk en authentiek. An Hooghe, psycholoog en relatie- en gezinstherapeut, plaatst de verhalen in een kader en helpt je er betekenis aan te geven. 

Lees meer