OOK-recensie: Alles blijft nazinderen

‘Een tsunami overspoelde onze wereld. Alles stortte in,’ schrijft Marc vande Gucht over de avond dat de psychiater van zijn jongste dochter Joke belde.
Joke is twintig jaar oud als ze een einde aan haar leven maakt in de psychiatrische instelling waar ze verblijft. Vijftien jaar na haar dood schreef Vande Gucht dit boek, omdat hij wil doorgeven dat het leven de moeite waard is en vooral omdat hij het als een plicht ziet er samen iets moois en hoopvols van te maken.

Eerder schreef Vande Gucht Down Under, toen Joke uit het leven stapte (2017), over Joke, over hoe hij, zijn vrouw en oudste dochter, met het verlies zijn omgegaan en over het psychiatrisch systeem dat in zijn ogen aanpassingen behoeft.

Het eerste deel van Alles blijft nazinderen is het persoonlijke verhaal van de auteur. Het begint met Joke, die alles mee leek te hebben voor een gelukkig leven, maar tijdens een uitwisselingsjaar in Australië in een diepe depressie belandt. Na haar terugkeer naar huis volgen ups en downs elkaar op en uiteindelijk de opname en haar zelfdoding.

Daarna schrijft Vande Gucht over de impact op het gezin en tot welke veranderingen de gebeurtenissen in de afgelopen vijftien jaar hebben geleid. Hij schrijft dat zijn gezin voor altijd beschadigd is en dat de buitenwereld dat vaak niet ziet of begrijpt. Veranderde inzichten zorgen echter ook voor hoop en groei. Zo heeft Vande Gucht, die jaren in België in commerciële functies in het bedrijfsleven werkte, het roer omgegooid door te kiezen voor een bestaan als zelfstandige.

GavoorGeluk

De ontmoeting met lotgenoot Jan Toye leidde tot de oprichting van het fonds GavoorGeluk, met als doel bij te dragen aan preventie van depressie en suïcide. Dat gebeurt vooral door te investeren in mentaal welbevinden en het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van kinderen en jongeren. De aanpak van het fonds is ambitieus en gericht op de lange termijn. Programma’s in het onderwijs en gemeenten worden opgezet met wetenschappelijke onderbouwing. Ook financiert het fonds leerstoelen voor onderzoek op specifieke probleemgebieden.

Het tweede deel van het boek gaat vooral over GavoorGeluk en de onderliggende principes en waarden.

De beschreven voorbeelden zijn in Vlaanderen gesitueerd. In Nederland loopt ook een landelijk programma voor suïcidepreventie (waarvan 0800-0113 het bekendste onderdeel is). Opmerkelijk is dat volgens Vande Gucht de cijfers over depressiviteit in Vlaanderen en Nederland vergelijkbaar zijn, maar dat suïcide in Vlaanderen tweemaal zo vaak voorkomt.

Het is een helder geschreven boek, doorvlochten met gedichten en korte teksten die de auteur inspireren. De persoonlijke ervaringen van Vande Gucht zijn voor ouders in rouw herkenbaar. De hoofdstukken over GavoorGeluk zijn wat theoretischer, met het accent op opvoeding en onderwijs.

De kern van het boek is inspirerend en hoopvol. De boodschap die Vande Gucht met enorme gedrevenheid uitdraagt is dat iedereen in zijn eigen omgeving het verschil kan maken en dat empathie voor een ander wezenlijk is.

Marc vande Gucht – Alles blijft nazinderen. Als je kind uit het leven stapt

Uitgeverij Lannoo, 2019

 

Meer blogs

10 november 2020

Podcast: het was geen bevlieging!

Beluister de podcast van ouders overleden kind. Vader en moeder vertellen over de zelfdoding van ongelukkige zoon en broer. Het was geen bevlieging!

Lees meer

23 januari 2021

Oproep Nabij 2021-2 ‘Suïcide’

Voor het blad Nabij van de vereniging Ouders Overleden Kind doet de redactie de oproep aan lotgenoten, te schrijven over hoe hun kind niet verder kon. Deze verhalen verschijnen in Nabij 2 van 2021, die in april verschijnt.

Lees meer