Onderzoek: afscheid in de coronatijd

OOK ontving dit verzoek:

ARQ (Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises) heeft een vragenlijst gemaakt voor nabestaanden die tijdens de coronacrisis (tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2022) iemand zijn verloren. De vragen gaan over het afscheid nemen en hoe dit afscheid verliep. Het gaat niet alleen om het afscheid van een kind, maar over het afscheid van iemand die jou dierbaar is en die toen is overleden.

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vragenlijst vraagt naar de impact van het coronavirus en de overheidsmaatregelen op het afscheid van jouw dierbare. Hoe gaat het nu met jou en heb je misschien behoefte aan ondersteuning? Met de onderzoeksresultaten wil het Ministerie leren om beter rekening te houden met het welzijn van nabestaanden en uitvaartprofessionals, bij mogelijke toekomstige pandemieën en/of een nieuwe coronagolf.

Wil je helpen door deze vragenlijst in te vullen? Delen wordt ook zeer gewaardeerd. De vragenlijsten zijn in te vullen tot 30 september 2022.

Wie kunnen er meedoen?
ARQ zoekt nabestaanden die in de coronapandemie (tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2022) een naaste (een familielid, partner, kind, of vriend) hebben verloren en hun ervaringen zouden willen delen in een vragenlijst. Zowel nabestaanden die wel- als nabestaanden die niet bij de uitvaart aanwezig konden zijn, kunnen deelnemen.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over het onderzoek of wil je direct beginnen? Meer informatie vind je in de brief via de website van ARQ. Lees de brief even door. Daarna kan je deelnemen via deze link: Onderzoek Afscheid in Coronatijd – Nabestaanden.

NB: OOK is niet direct betrokken bij dit onderzoek of bij dit onderzoeksinstituut.

Meer blogs

15 december 2021

Onderzoek: PGB en financien na overlijden van je kind

OOK ontving een hulpvraag van een moeder over de gevolgen van het stopzetten van het PGB en jouw financien na het overlijden van haar kind. Dit wordt nu onderzocht door het ministerie. Doe mee aan dit onderzoek!

Lees meer

9 augustus 2022

Kinderpalliatieve zorg: onderzoek

Er worden deelnemers gevraagd naar een onderzoek over kinderpalliatieve zorg en het bereiken van de leeftijd van 18: wat gebeurt er dan?

Lees meer