Nabij 1-2021 uit: 40 jaar OOK

Trots kunnen we zijn op deze vereniging, die alweer 40 jaar bestaat en al 40 jaar steun biedt aan ouders van een overleden kind. De trots op 40 jaar OOK kent ook een andere kant, de kant van het verdriet van al die ouders die in al die jaren een of meer kinderen moeten missen. Alles bij elkaar niet te bevatten. En toch gaan we het elke dag weer aan, geven we het leven nieuwe vorm. Dat lukt ons doordat de liefde voor onze kinderen oneindig is én door de steun van lotgenoten, zoals bij OOK.

Het bieden van troost, herkenning én perspectief aan lotgenoten was en is de kern van ons bestaan. Er zijn dingen veranderd en gelijk gebleven. In deze jubileum Nabij (naast 40 jaar OOK, ook ons 15e nummer alweer), verschillende bijdragen over die veranderingen door de jaren heen. Bijvoorbeeld een interview met oud-bestuursleden over het ontstaan van OOK en de veranderingen daarna. Heel bijzonder om de verhalen van deze pioniers van het eerste uur te lezen.

Deze vereniging kon niet bestaan, zonder de inzet van al die vrijwilligers. Ieder met eigen verliesverhaal en eigen talent om bij te dragen aan de doelstellingen van OOK. Dat is ook voor de vrijwilligers zelf waardevol en helend in het verdriet. Heel fijn is het daarom de verhalen te lezen die enkele vrijwilligers over hun ervaringen door de jaren heen, voor ons op papier hebben gezet.

In de rubriek ‘In gesprek met…’ wordt An Hooghe, gewaardeerd rouwdeskundige uit België bevraagd over de (voor)waarde van lotgenotencontact. Zij zegt daarin onder andere dat lotgenotencontact heel belangrijk is voor herkenning en onderlinge steun. Tegelijkertijd moet het erop gericht zijn elkaar handvatten aanreiken om weer een brug te slaan naar andere mensen in je netwerk. Zeer lezenswaardig.

En verder onder meer een gastcolumn van Marinus van den Berg, veel herkenbare en ontroerende persoonlijke verhalen en de vaste rubrieken en columns.

Wij wensen je herkenning, troost en perspectief bij het lezen van deze mooie Nabij.

De redactie

Wil je de Nabij ontvangen? De Nabij wordt elk kwartaal aan de leden van OOK gestuurd. Lid worden doe je via deze pagina. 

Meer blogs

6 juli 2020

Nabij 3-2020: voor en door vaders

De Nabij van juli 2020 is een bijzonder nummer: een editie die helemaal is gevuld met verhalen van vaders. Hun rouw, hun verdriet, hun verhaal. Hoe gaan vaders om met hun verdriet? Hoe gaan ze om met schuldgevoelens? Bij wie vinden ze steun? Waarin vinden ze troost en verlichting?

Lees meer

23 januari 2021

Oproep Nabij 2021-2 ‘Suïcide’

Voor het blad Nabij van de vereniging Ouders Overleden Kind doet de redactie de oproep aan lotgenoten, te schrijven over hoe hun kind niet verder kon. Deze verhalen verschijnen in Nabij 2 van 2021, die in april verschijnt.

Lees meer