Boek: Anders Nabij. Verhalen van ouders over het leven na het verlies van hun kind

Dit boek is het resultaat van een bijzonder project van An Hooghe, een Belgische psychologe en psychotherapeute. Naar aanleiding van gesprekken met ouders die een kind verloren, beseft zij dat er behoefte is aan het delen van ervaringsverhalen en dat er meer aandacht voor de impact van rouw en verlies in de maatschappij nodig is.

Zij vroeg vijf ouders, drie moeders en twee vaders, om hun persoonlijke zoektocht te beschrijven na het overlijden van hun kind of kinderen. An Hooghe stelde hen vragen over verschillende thema’s en zij schreven ieder voor zich hun eigen verhaal.

Opbouw van het boek
In het eerste hoofdstuk stellen de ouders zichzelf en hun overleden kind(eren) voor. Dat is mooi gedaan, je krijgt werkelijk een inkijkje in de persoon van ouder en kind.

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op verbindingen: van de ouder met zichzelf, met het overleden kind, met het gezin (partner en andere kinderen) en met de rest van de omgeving (familie, buren, vrienden).

In hoofdstuk drie is er aandacht voor hoe de rouw doorwerkt in het professionele leven.

Ieder hoofdstuk wordt ingeleid en afgesloten met een korte algemene beschouwing van An Hooghe.

Duidelijk is dat iedere ouder graag over zijn of haar kind wil blijven praten en dat de overleden kinderen onmiskenbaar deel uit blijven maken van het leven van hun ouders, ook al is dat op een andere wijze.

De kinderen blijven hun ouders ‘anders nabij’.

“Ik blijf hun mama en voel dit ook zo aan. Ze blijven broer en zus, zoon en dochter, niets kan dat ooit veranderen. Het verlies van twee kinderen heeft me gevormd in de persoon die ik nu ben. Ik had het anders gewild. Ze schonken me de mooiste herinneringen en ik bouw nu nieuwe ontmoetingen met hen op. Op een heel andere manier. Ze blijven mijn gezin heel maken in hun aanwezigheid vanuit de andere wereld.” (Christine, moeder van Steven* en Sylvie*)

Zoals wij als lotgenoten zo goed weten: er is een leven voor en een leven na het overlijden van ons kind. We zijn blijvend veranderd, maken vaak andere keuzes dan voorheen en moeten opnieuw onze weg vinden in onze sociale omgeving en op het werk. Soms met (blijvende) teleurstelling in of onbegrip bij anderen, maar gelukkig ook met warmte en aandacht uit soms onverwachte hoek en nieuwe kansen op werkelijke verbinding met anderen.

“De tocht op weg naar mezelf bestaat steeds opnieuw uit kiezen. Kiezen voor wat ik nog écht wil en voel. Anders gaat niet meer want alles is anders. Het is alsof sommige kleren plots niet meer passen, de omgeving er anders uitziet door een andere bril bekeken, woorden andere betekenissen krijgen. Ik kan nog alleen maar kiezen voor energiegevers. Ik moet energievreters uit de weg gaan. Een andere keuze heb ik niet. Mijn energiehuishouden moet in evenwicht blijven. Verdriet en gemis liggen steeds op de loer om onverwachts toe te slaan en overdadig energie te consumeren. Eerlijke keuzes brengen me dichter bij mezelf en dicht bij mezelf vind ik rust en energie. Deze keuzes, zowel privé als professioneel, helpen me om alle dagen opnieuw trots invulling te geven aan de opdracht die Charlotte me gaf: voortleven.” (Nils, vader van Charlotte*)

Een waardevol, inspirerend en zeer herkenbaar boek voor lotgenoten. Door de variatie in de persoonlijke verhalen zal ieder er iets in vinden dat aansluit bij eigen ervaringen en er ook hoop uit kunnen putten.

Daarnaast biedt het boek familie, vrienden en werkgevers houvast en inzicht voor het omgaan met ouders in rouw.

Liesbeth, moeder van Toon*, doet een mooie oproep tot werkelijk contact, het iemand ‘anders nabij zijn’:

“Ik wil aankaarten dat er een kans is bij verlies en rouw, een kans om iemand van heel nabij te leren kennen. Dat brengt zoveel moois met zich mee. De rauwheid van het leven brengt diepgang en nabijheid. Voor die enkele mensen met wie ik dat mocht beleven, daar voel ik bijzonder veel dankbaarheid en blijheid voor. Ik wil het iedereen aanraden om iemand in pijn, in rouw te bezoeken, te horen, te zien, te voelen. Niet een keertje tussendoor maar zo vaak als het maar in je opkomt. Het is nodig en wat ervoor in de plaats komt, is het wegvallen van maskers en schermen, echtheid, puurheid en intense vriendschap en liefde.”

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Charlotte, de ideële uitgeverij die Nils van Uffelen oprichtte als eerbetoon aan zijn overleden dochter en uitsluitend via internet bij de uitgever te bestellen (www.andersnabij.be). De opbrengst van het boek komt ten goede aan Prinses Harte, opgericht door moeder Elke en haar partner Johan, ouders van Harte*, voor het maken van verwenpakketten voor ernstig zieke kinderen.

Met de code die voorin het boek staat, kun je inloggen op een extra deel van de website met filmpjes en interviews van An Hooghe met de ouders. “Anders nabij” is ook te vinden via de website andersnabij.be.

An Hooghe: Anders nabij
De stille kracht van ouders na de dood van hun kind
Uitgeverij Charlotte (www.uitgeverij-charlotte.be).

Meer blogs

4 februari 2018

Recensie: Suzan Hilhorst schreef ‘Sara en Liv’

Suzan Hilhorst vertelde het verhaal van haar twee overleden dochters eerder op indrukwekkende wijze in de televisiedocumentaire “Kijken in de Ziel – De achterblijvers”. Nu heeft ze er ook een boek over geschreven.

Lees meer

24 maart 2017

Doodgewoon – boekrecensie

“Doodgewoon” is de titel van een prachtig uitgegeven kinderboek met gedichten van Bette Westera en bijpassende illustraties van Sylvia Weve.
Het thema van het boek is de dood, in al zijn facetten. Angst voor de dood, vragen over de dood en het hiernamaals en confrontatie met de dood en verdriet worden in woorden en beelden gevat. Ook rituelen en gebruiken in andere landen rond dood en afscheid komen aan bod. Het uitgangspunt van de auteur is, zoals de titel ook aangeeft, dat de dood nu eenmaal bij het leven hoort.

Lees meer