Fotoalbum Landelijke Dag 2019

Korte terugblik op de Landelijke Dag 2019, met als thema: “Troost, herkenning en perspectief”

OOK maakte dit fotoalbum van de landelijke dag op zaterdag 16 maart 2019. De vereniging Ouders Overleden Kind organiseert deze dag om ouders die kort of langer geleden hun kind of kinderen verloren, de gelegenheid te geven om troost en herkenning te vinden. Verbonden Broers en Zussen was ook op deze dag aanwezig.

De werkgroep Landelijke Dag blikt terug:
De Landelijke Dag van de OOK op 19 maart in Nijkerk werd door 160 lotgenoten bezocht. Bij binnenkomst kreeg iedereen een badge zodat men elkaar makkelijk kon aanspreken met de voornaam. Na een aantal jaren is de Schakel een vertrouwde plek geworden om elkaar te ontmoeten, een kaarsje te branden bij de foto van je overleden kind en bij te praten met lotgenoten. Opvallend is te melden dat we dit jaar veel ouders en ook broers en zussen  ontvingen die voor de eerste keer naar de landelijke dag kwamen. De gereserveerde ruimte voor de verbonden broers en zussen was zelfs te klein!

Dagvoorzitter Peter van Hest opende de dag met het aansteken van de verenigingskaars waarna we luisterden in de grote zaal naar het troostvolle lied van REM “Everybody hurts”, passend bij het thema van de dag. Muziek die verbindt en troost. Cecile Bus, voorzitter van OOK, sprak namens het bestuur. Lynn Kraaijeveld kwam aan het woord namens de VBZ (verbonden broers en zussen). Leo Fijen, programmamaker voor KRO-NCRV startte de dag met een lezing. Na zijn inleiding gingen de ouders met elkaar in gesprek terwijl Leo Fijen rondliep met de microfoon en vragen stelde. Vele mooie gesprekken volgden. Ouders herkennen elkaars verhalen en geven anderen daarmee troost en perspectief.

Na de indrukwekkende ochtend was er ruimte voor de lunch en tijd met elkaar in gesprek te gaan. Het middagprogramma bestond uit acht verschillende workshops. Er was mogelijkheid met elkaar te praten bij het spel ‘alle sterren aan de hemel’ en bij de workshop van Beate Matznetter (die Marinus van den Berg verving). De creatieve workshops ‘gedichten schrijven’ door Suzan Hilhorst en ‘vilten’ door Annette Hartlief en Sandra Posthuma zijn goed bezocht. Verder kon je boksen, wandelen, naar yoga en zingen met Marleen Mulderij. De broers en zussen hadden hun eigen programma.

De dag werd afgesloten met het verhaal van Margo Olsthoorn over Tim, haar overleden zoon. Het spontaan ontstane koor onder begeleiding van Marleen Mulderij zong drie liederen die zij die dag in hun workshop geoefend hadden. Marleen zong als afsluiting twee nummers waarbij zij zichzelf begeleidde op de piano. De dagvoorzitter sloot de dag door het doven van de verenigingskaars. Onder het genot van een hapje en drankje praatten velen nog even met elkaar na.

We merken op dat het aantal ouders, broers en zussen tijdens de landelijke dag elk jaar stijgt. Hartelijk dank aan allen die de moeite namen de digitale enquête in te vullen! Uit de enquête blijkt dat men over het algemeen erg tevreden was over de landelijke dag. Met de positieve feedback uit de enquête kan de werkgroep aan de slag met de voorbereidingen voor de landelijke dag 2020.

Save the date: de volgende landelijke dag is op 7 maart 2020. Je bent (weer) van harte welkom!
Meer informatie volgt in de Agenda op de website.

De werkgroep Landelijke Dag,
Tineke Werner, Meriam Kemper en Monica van Hest

Wil je reageren? Stuur dan een bericht naar ld@oudersoverledenkind.nl.

Gerelateerd