Fotoalbum Landelijke Dag 2020: Samen Sterker

In 2020 stond de Landelijke Dag op 7 maart op de agenda. Een tikje vroeg, maar achteraf niks te vroeg, nog net voor de corona het samenkomen onmogelijk gemaakt zou hebben. 

Na de welkomstkoffie opende dagvoorzitter Peter van Hest de dag met het aansteken van de kaars en een persoonlijk woord van Cecile Bus en Suzanne Zuiderwijk van VBZ. Daarna werd de naam van ieder kind, elke broer en zus, hardop genoemd en werd er voor elk kind, elke broer en zus, een witte roos in een vaas gezet. En dat was goed….

Het thema van de dag was ‘Samen sterker’. Dit thema werd ons aangereikt door Rien Verbiest, de inleider. Hij vertelde ons het verhaal van zijn zoon Reinier die omkwam bij een aanslag in Tel Aviv, Israël tijdens zijn stage als fysiotherapeut. Samen sterker, het verdriet om het gemis van je kind kunnen delen, weten dat je niet alleen bent, dat je bij elkaar terecht kunt. Rien nam ons in woord en beeld mee door zijn eigen leven, zijn leven dat uitliep in het grote gemis van zijn zoon Reinier. De zoon die met vallen en opstaan zijn eigen plek in het leven gevonden had. Rien deelde zijn verdriet met ons maar gaf ons ook zicht op het perspectief dat hij toch weer gevonden had. Verdriet naast vreugde, pijn naast je goed voelen, eenzaamheid naast delen.

Na het verhaal van Rien was er ruimte voor vragen en kwam het aanbod van Rien om hem persoonlijk te benaderen wanneer daar behoefte aan was.

Middagprogramma
Na de lunch met volop ruimte voor ontmoeting zwierven we uit naar de verschillende workshops waarbij geprobeerd was om iedereen verschillende mogelijkheden aan te bieden, van werken met je handen tot gesprek, zelf zingen of luisteren naar muziek. En er kon gewandeld worden.

De dag werd afgesloten met een lied en een dankwoord van de voorzitter waarna de kaars gedoofd werd. Met een hapje en drankje praatten velen nog even met elkaar na.

We zijn blij dat zoveel ouders, broers en zussen erbij waren.

Hartelijk dank aan allen die de moeite namen de digitale enquête in te vullen! Uit de enquête blijkt dat men over het algemeen erg tevreden was over de Landelijke Dag 2020. Met de feedback uit de enquête kan de werkgroep aan de slag met de voorbereidingen voor de landelijke dag 2021.

Save the date: De volgende landelijke dag staat gepland op 17 april 2021 in Nijkerk. 

Je bent weer van harte welkom!

De werkgroep Landelijke Dag

Gerelateerd