ANBI-status

De Vereniging OOK, Ouders Overleden Kind, is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat giften en donaties aan OOK in veel gevallen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Meer informatie over ‘ANBI-status’ is te vinden op de website van de Belastingdienst. In het kader van de aanwijzing als ANBI is de vereniging OOK verplicht om onderstaande gegevens te publiceren op deze website. Het merendeel van deze gegevens is elders op deze website te vinden.

Aanvullingen:

Financiële verantwoording

Inkomsten: OOK ontvangt jaarlijks contributie van haar leden en een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uitgaven en beheer vermogen: OOK heeft een begroting die nagenoeg sluit. Dus inkomsten worden ook weer uitgegeven. Daarnaast is er een reserverekening om grote investeringen (zoals ICT-aanpassingen) te kunnen blijven doen.
Lees hier de 2021 jaarrekening OOK (pdf, opent in nieuw tabblad)

 

 

Gerelateerd