Activiteiten

De activiteiten van OOK zijn erop gericht om lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Het bieden van troost, herkenning en perspectief zijn hierin altijd het uitgangspunt. We zijn actief op landelijk niveau en in de provincies, maar natuurlijk ook online. Activiteiten zijn grotendeels gratis, dankzij financiële bijdragen van onze leden en donateurs. Hieronder tref je een beknopt overzicht.

Direct contact

OOK wil er zijn voor alle lotgenoten. Direct contact is bedoeld voor lotgenoten die nog geen lid zijn van OOK, maar nu hulp nodig hebben. Via de website kunnen zij een bericht achterlaten, waarna ze binnen 48 uur worden gebeld door een contactpersoon.

Handvatten voor jou: onze brochures

OOK heeft in 2021 enkele brochures uitgebracht voor jou. Zodat je weet wat je aan ons hebt. Maar ook hoe je jouw verhaal kunt vertellen aan de buitenwereld: op je werk, in je relatie, als je nog een kindje wilt. Maar ook met de feestdagen.

Contactpersonen

In iedere provincie zijn er een of meerdere contactpersonen. Dat zijn lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar jouw verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen, en met wie je op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren. Je vindt ze door een mail te sturen aan de vrijwilligerscoördinatoren: vraag of zij jouw mail willen doorsturen aan de contactouder in jouw provincie.

Gespreksgroepen

De provincies organiseren gespreksgroepen, waarin je gedurende een aantal bijeenkomsten, verhalen en ervaringen kunt uitwisselen. Als er een gespreksgroep wordt georganiseerd, zie je de uitnodiging in de Agenda.

Bijeenkomsten

In de provincies zijn er contactmiddagen, -avonden en inloop bijeenkomsten, waar je persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig kunt zijn en luisteren. Alle bijeenkomsten zie je de uitnodiging in de Agenda.

Ouderweekend: ieder najaar

Elk jaar organiseert OOK een Ouderweekend. Dit vindt plaats in Baarn, in het najaar. Lees hier meer informatie.

Landelijke Dag: ieder voorjaar

Elk jaar organiseert OOK een landelijke dag. Deze vindt plaats in maart in het midden van ons land. Op deze dag zijn alle lotgenoten welkom, wel of geen lid van de vereniging. Je maakt kennis met lotgenoten en kunt besluiten of de vereniging bij jou past.

Wereldlichtjesdag: 2e zondag in december

Elk jaar vindt op de tweede zondag van december Wereldlichtjesdag plaats. Op deze dag worden wereldwijd om 19 uur kaarsen ontstoken om overleden kinderen te gedenken. Zo gaat er een lint van licht over de wereld. In Nederland worden op ruim 100 locaties door vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd. OOK inventariseert deze en publiceert de bijeenkomsten op de website.

Wij bieden jou ook…

Communicatietraining voor (aanstaande) vrijwilligers

Overweeg je om je als vrijwilliger voor lotgenoten te gaan inzetten? Of wil je eerst onderzoeken of dat iets voor je is? Jaarlijks organiseert OOK een communicatietraining. De training is bedoeld voor alle leden die overwegen om als vrijwilliger voor OOK actief te worden. Aan de orde komen onder meer: waar sta je zelf in je eigen proces, het voeren van gesprekken en het leiden van gespreksgroepen. De training duurt vier hele zaterdagen, de training start eens per jaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en reiskosten worden vergoed. De training duurt in totaal 4 zaterdagen met een terugkomdag. Meer informatie en aanmeldmogelijkheden vind je hier.

Digitale nieuwsbrief

Maandelijks versturen we een digitale nieuwsbrief, naar zowel leden als partnerorganisaties en sponsors. Met de nieuwsbrief voor leden houden we je op de hoogte van activiteiten, delen we verhalen en tips en nieuws van het bestuur. Aanmelden kan hier.

Social Media

OOK heeft een actieve Facebook community-pagina, waar we verhalen, ervaringen en tips van lotgenoten delen, maar ook relevante items en nieuws van andere organisaties. Je vindt ons ook op Instagram en op LinkedIn.

Nabij

Vier keer per jaar verschijnt De Nabij, het contactblad van de vereniging voor alle leden, met verhalen en gedichten van ouders, broers en zussen, met boekbesprekingen en informatie over activiteiten in de districten. Wil je lid worden? Klik hier om je aan te melden.

Werkgroep broers en zussen

Ouders die rouwen voelen zich vaak machteloos tegenover het verdriet van hun andere kind(eren). Daarom is er een Werkgroep Broers en Zussen, waarin zij praten over hun eigen verdriet.
Meer informatie over de Werkgroep Broers en Zussen vind je hier.

Verslag meest actuele activiteiten (2019)

In 2019 heeft de OOK de volgende activiteiten ondernomen om lotgenoten met elkaar in contact brengen en te informeren over de OOK organisatie en plannen voor de toekomst voor te leggen.

Contact: Verdeeld over het land zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, door vrijwilligers uit de regio’s en door de werkgroep Voor Elkaar.

In het afgelopen jaar zijn naast inloopmiddagen, wandelingen met lotgenoten, workshops, meerdere gespreksgroepen verdeeld over de regio’s en Lichtjesdag-bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast werden er lezingen verzorgd door schrijvers en ervaringsdeskundigen en is er een theatervoorstelling (DRAAD) georganiseerd. In de regio’s zijn gespreksgroepen in de thuisomgeving bijeen gekomen (24 groepen van zes leden). Eens per jaar wordt er in het najaar een ouderweekend georganiseerd in Baarn. Voor de vrijwilligers zijn ook twee dagen georganiseerd, om hen betrokken te houden en om ze te bedanken voor hun inzet.

Eens per jaar houdt de OOK een groots opgezette landelijke dag met een programma voor en door lotgenoten met sprekers en workshops. Daarnaast is er minimaal één Algemene Leden Vergadering. De OOK verzorgt tevens de voorlichting aan de diverse Politieacademies in het land.

Wil je meer weten over OOK? Ga naar deze pagina.

Gerelateerd